Soi cầu lật liên tục

*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.

* Bộ số màu đỏ chỉ bộ số đã về giải Đặc Biệt.Bộ số màu cam chỉ bộ số đã về các giải khác.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 21/07/2024

30,97
25,73
97,41
16,21
16,27
72,26
11,95
37,69

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 21/07/2024

85,94
64,94
20,27
68,80
10,41
34,45
84,77
24,85