Soi cầu về cả cặp

*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.

* Bộ số màu đỏ chỉ bộ số đã về giải Đặc Biệt.Bộ số màu cam chỉ bộ số đã về các giải khác.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 21/07/2024

64,70
73,22
83,32
82,48
73,17
66,66
66,92
16,14

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 21/07/2024

62,30
56,69
32,47
91,88
87,90
80,85
67,55
61,39